Skip to main content

Personal data

OSOBY KONTAKTUJĄCE SIĘ Z TERRA CASA TELEFONICZNIE,
MAILOWO LUB LISTOWNIE, Z KTÓRYMI TERRA CASA
KONTAKTUJE SIĘ W WYŻEJ WSPOMNIANY SPOSÓB

1. Administrator danych osobowych

Administratorami Państwa danych osobowych są Terra Casa S.A. z siedzibą w Krakowie,ul. Piastowska 34/LU 1, 30-067 Kraków, KRS: 0000130551, NIP: 6762162655 oraz jednocześnie, na potrzeby realizacji konkretnej inwestycji, jedna ze Spółek z Grupy TC Forum wymienionych poniżej:

1) TC Forum Piastowska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (KRS: 0000711959),
2) TC Forum Mokotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (KRS: 0000627081),
3) TC Forum Wola 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. (KRS: 0000742522),
4) TC Forum SOHO Sp z o. o. (KRS: 0000886395),
5) TC Forum Marymont Sp z o. o. (KRS: 0000823298),
6) TC Forum Stegny Sp. z o. o. (KRS: 0000883093),
7) Art Deco Grzybowska Sp. z o. o. (KRS: 0000753216).

Z Administratorami można skontaktować się w następujący sposób:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem sekretariat@terracasa.pl;
b) listownie – pod adresem Terra Casa S.A. ul. Piastowska 34/LU 1, 30-067 Kraków;
c) telefonicznie – pod numerem +48 (12) 252 80 80;

2. Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe Administratorzy przetwarzają w celu nawiązania z Państwem kontaktu w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie lub zapytanie. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych jest prawnie uzasadniony interes Administratorów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na możliwości przekazania odpowiedzi na Państwa pytanie dotyczące ich działalności lub załatwienia zainicjowanej przez Państwa sprawy.

3. Katalog oraz źródło pochodzenia danych

Administratorzy przetwarzają Państwa dane obejmujące w szczególności imię i nazwisko, numer telefonu i adres email.

Powyższe dane Administratorzy otrzymują bezpośrednio od Państwa lub swoich zaufanych Partnerów świadczących usługi w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami na rzecz Administratorów.

4. Odbiorcy oraz okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym Administratorzy zlecili usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne.

Ponadto Państwa dane osobowe mogą być przekazywane Kontrahentom Administratorów, jeśli jest to uzasadnione w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Państwa pytanie lub załatwienie zainicjowanej przez Państwa sprawy.

Państwa dane będą przetwarzane przez czas konieczny do obsługi zapytania lub załatwienia zainicjowanej przez Państwa sprawy oraz przez okres przedawnienia potencjalnych roszczeń.
Podanie przez

Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia nam
nawiązania z Państwem kontaktu w odpowiedzi na przesłane zgłoszenie lub zapytanie.

Dodatkowo informujemy, że Państwa dane będą/nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

5. Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratorów przysługują Państwu następujące prawa:

1. prawo do wniesienia sprzeciwu;
2. prawo dostępu do danych;
3. prawo do sprostowania danych;
4. prawo do usunięcia danych;
5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
6. prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

OSOBY, KTÓRE WYRAZIŁY ZGODĘ NA OTRZYMYWANIE
INFORMACJI HANDLOWYCH I MARKETINGOWYCH OD TERRA CASA

1. Administrator danych osobowych

Administratorami Państwa danych osobowych są Terra Casa S.A. z siedzibą w Krakowie, ul. Piastowska 34/LU 1, 30-067 Kraków, KRS: 0000130551, NIP: 6762162655 oraz jednocześnie, na potrzeby realizacji konkretnej inwestycji, jedna ze Spółek z Grupy TC Forum wymienionych poniżej:

1) TC Forum Piastowska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (KRS: 0000711959),
2) TC Forum Mokotów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. (KRS: 0000627081),
3) TC Forum Wola 2 Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. K. (KRS: 0000742522),
4) TC Forum SOHO Sp z o. o. (KRS: 0000886395),
5) TC Forum Marymont Sp z o. o. (KRS: 0000823298),
6) TC Forum Stegny Sp. z o. o. (KRS: 0000883093),
7) Art Deco Grzybowska Sp. z o. o. (KRS: 0000753216).

Z Administratorami można skontaktować się w następujący sposób:

a) za pośrednictwem poczty elektronicznej – pod adresem sekretariat@terracasa.pl;
b) listownie – pod adresem Terra Casa S.A. ul. Piastowska 34/LU 1, 30-067 Kraków;
c) telefonicznie – pod numerem +48 (12) 252 80 80.

2. Podstawa oraz cele przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe Administratorzy przetwarzają w celu przekazywania Państwu informacji handlowych i marketingowych listownie, za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest wyrażona przez Państwa zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), a wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w każdym czasie. W tym celu powinni Państwo skontaktować się z Administratorami w wybrany przez Państwa sposób określony w pkt 1.

Wycofanie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

3. Katalog oraz źródło pochodzenia danych

Administratorzy przetwarzają Państwa dane osobowe obejmujące imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.

Powyższe dane Administratorzy zbierają bezpośrednio od Państwa.

4. Odbiorcy oraz okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe przekazywane są podmiotom, którym Administratorzy zlecili usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. usługi informatyczne.

Państwa dane będą przetwarzane zgodnie z obowiązkami Administratorów wynikającymi z obowiązujących przepisów prawa do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.

Podanie przez Państwa danych jest dobrowolne, ale konieczne do umożliwienia nam przesyłania Państwu informacji handlowych i marketingowych.

Dodatkowo informujemy, że Państwa dane będą/nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, tj. profilowaniu.

5. Prawa podmiotów danych

W związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratorów przysługują Państwu następujące prawa:

1. prawo do wniesienia sprzeciwu;
2. prawo dostępu do danych;
3. prawo do sprostowania danych;
4. prawo do usunięcia danych;
5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
6. prawo do przenoszenia danych;
7. prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego przez Administratorów.

Ponadto, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy przetwarzanie Państwa danych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

Mieszkania gotowe do odbioru w I etapie SoHo Residence. Ostatnie lokale dostępne do sprzedaży od ręki! Sprawdź i skontaktuj się z Działem Sprzedaży.
Mieszkania gotowe do odbioru w I etapie SoHo Residence. Ostatnie lokale dostępne do sprzedaży od ręki! Sprawdź i skontaktuj się z Działem Sprzedaży.